Suunnittelemme ja toteutamme yrityskauppoja ja pääomajärjestelyjä omistajien eduksi

Oragon Partners on pienten ja keskisuurten yritysten taloudellinen neuvonantaja yrityskaupan ja rahoituksen kaikilla osa-alueilla. Tarjoamme yksilöllisiä ja asiantuntevia ratkaisuja omistus- ja pääomajärjestelyiden suunnitteluun ja toteutukseen. Toimintamme tavoitteena on asiakkaittemme omistaja-arvon kasvattaminen.

YRITYSKAUPAT

Oragon Partners toimii taloudellisena neuvonantajana yrityskaupoissa, fuusioissa, yhteisyrityshankkeissa sekä jakautumisissa. Toimintamme painopiste on pienissä ja keskisuurissa yritysjärjestelyissä joissa voimme joko kantaa projektin kokonaisvastuun tai toimia tietyn osa-alueen asiantuntijana. Yrityskaupan kumppanina pyrimme löytämään ratkaisun, joka edistää asiakkaiden ja heidän osakkeenomistajiensa taloudellisia ja strategisia intressejä.

Projektisuunnittelu ° Selvitys eri vaihtoehtojen taloudellisesta ja strategisesta merkityksestä ° Yrityksen tai liiketoiminnan arvonmääritys ° Päätöksentekoon tarvittavan aineiston tuottaminen ° Neuvottelut yrityskaupan vastapuolten kanssa ° Kaupan solmiminen ° Rahoitus ° Muut omaisuusjärjestelyt

pipes_2

 

Mikä on yrityksen arvo ?

Yrityksen tai liiketoiminnan arvo koostuu monesta tekijästä. Arvoon vaikuttavat tuloskunnon, taserakenteen, markkina- ja kilpailuaseman lisäksi tulevaisuudenodotukset. Yrityksen tai liiketoiminnan arvonmääritys on keskeinen osa palveluvalikoimaamme. Arvonmäärityksestä vastaavat partnereiden lisäksi kokeneet toimiala-analyytikot.

Koska on oikea aika ostaa tai myydä yritys ?

Yrityskaupoissa vallitsee kysynnän ja tarjonnan laki. Suhdanteiden lisäksi myynti- ja ostohalukkuuteen vaikuttavat toimialan trendit, kasvunäkymät sekä alan keskittyminen. Oikealla ajoituksella ja valitulla taktiikalla on ratkaiseva merkitys kaupan arvoon. Asiantuntijamme  neuvovat yritysten osakkaita ja hallituksia yrityskaupan suunnittelussa ja toteutuksessa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Miten maksimoin yrityskaupan tai liiketoiminnan arvon ?

Oikein toteutettu yritystutkimus ja tilinpäätösanalyysi paljastavat liiketoiminnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Etsimme ja tarjoamme yritysjohdolle ja osakkaille konkreettisia ratkaisuja liiketoiminnan ja pääomarakenteen kehittämiseksi uusien haasteiden edessä.

Miten ratkaisen rahoituksen ?

Uudet investoinnit ja taseen tai nettokäyttöpääoman vahvistaminen edellyttävät usein joko oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Vaihtoehto on myös omistuspohjan laajennus tai ydinliiketoimintaan kuulumattomien tase-erien realisointi. Oli yrityksen rahoitustarve sitten suuri tai pieni, löydämme tähän omistajien kannalta parhaan ratkaisun.

PÄÄOMAJÄRJESTELYT

Oragon Partners toimii taloudellisena neuvonantajana kaikissa rahoituksen ja pääomarakenteen vahvistamiseen liittyvissä järjestelyissä. Tarjoamme parhaan osaamisen osakeantien tai vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestämme myös private placement transaktioita omistus- tai rahoituspohjan laajentamiseksi.

Osakeannin suunnittelu ° Arvonmääritys ° Dokumentaatio ° Potentiaalisten sijoittajien kartoitus ° Neuvottelut sijoittajien kanssa ° Toteutus

lekuri

 MUU NEUVONANTO

Tarjoamme yritysjohdolle ja/tai -omistajille käytännönläheisiä ratkaisuja ja toimintamalleja pääomarakenteen optimoimiseksi, liiketoiminnan uudelleenorganisoimiseksi tai strategian kehittämiseksi. Tukenamme neuvonannossa on menestyneitä yrittäjiä eri toimialoilta. Suunnittelemme myös johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmiä.

myyja

ORAGON PARTNERS

Oragon Partners on suomalainen, pankeista riippumaton finanssialan palveluyritys. Tarjoamme pienille ja keskisuurille yrityksille taloudellista neuvonantoa ja ratkaisuja yrityskaupoissa ja pääomajärjestelyissä. Autamme yrityksiä omistus- ja rahoituspohjan laajentamisessa sekä sukupolvenvaihdoksissa. Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa tarjoamme asiakkaillemme neuvonantoa myös liikejuridiikassa ja verotuksessa.

Asiakassuhdetta leimaa vahva luottamus, sekä pyrkimys tuottaa asiakkaalle yritysjärjestelyn kautta mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty, vastuullisuutta ja eettisyyttä unohtamatta.

TIIMI

Oragon Partnersin osakkailla on yli 60 vuoden kokemus erilaisista yrityskaupoista sekä omistus-, rahoitus- ja private placement– järjestelyistä. Toimialakokemuksemme kattaa teollisuus-, palvelu- ja ohjelmistoyritykset. Meillä on erityisosaamista myös esim. terveydenhuoltopalveluiden yritysjärjestelyistä.

Partnereiden lisäksi laajaan asiantuntijaverkostoomme kuuluu mm. toimiala-analyytikoita ja menestyneitä yrittäjätaustan omaavia neuvonantajia. Monipuolinen osaamisemme ja kattava asiantuntijaverkostomme auttavat asiakasyrityksiämme kasvuun ja taloudelliseen menestykseen.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Liikejuridiikka ja verotus

Applex logo

YHTEYDENOTTO

 

ORAGON PARTNERS CORPORATE FINANCE

Hämeentie 19
00500 Helsinki
mika.hayry(at)oragon.fi tai olle.antell(at)oragon.fi